Anunt Vanzare

  1. AVIOANE CRAIOVA S.A. cu sediul în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor, Nr.10, DOLJ , înregistrată la , Registrul Comerțului sub nr. J16/1214/1991, cod unic de înregistrare RO2326144, telefon  0251/402000, fax 0251/435153 organizează la sediul Companiei:

– licitație publică deschisă cu strigare în data de 24.03.2020, ora 1000, pentru vânzarea unor bunuri aflate în proprietatea AVIOANE CRAIOVA S.A.

Denumirea, prețurile de pornire, participarea și adjudecarea acestor bunuri sunt prevăzute în caietul de sarcini, ce se poate poate accesa/descărca de pe site-ul www.acv.ro .

Taxa de participare la licitație este de 100 lei, inclusiv TVA.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de cumpărare, la sediul companiei sau prin fax, precum și a documentelor prevăzute în caietul de sarcini este 23.03.2020, ora 1400.

Pentru mai multe informatii accesati linkul de mai jos

Caiet de sarcini